Metóda výuky na mentálnej báze

Metóda výuky na mentálnej báze.

Štúdium jazykov na mentálnej báze:

Moderným a osvedčeným spôsobom, na mentálnej báze, Vás v neúmerne kratšom čase (až o dve tretiny) ako klasickými metódami, naučíme používať tri svetové jazyky - angličtinu, nemčinu a španielčinu.

Prostredníctvom zvukových a svetelných frekvencií uvedieme do intenzívnej činnosti Váš mozog. Ten sa pod ich vplyvom dostáva do hladiny ALFA a THETA. Práve v ALFA hladine ľudská bytosť dosahuje najvyššie schopnosti myslieť a zapamätávať si. Podstatou tejto výučby je náčuv, čiže vnímanie uchom, podporený v druhej fáze vnímaním tiež okom a následne jedným i druhým. Deje sa to v pohodlnom leže na mäkkých matracoch prostredníctvom špeciálnej aparatúry FUTUREMIND.

UPOZORNENIE:

Prístroje využívajúce svetelnozvukové frekvencie nesmú používať osoby:

- Náchylné k akýmkoľvek záchvatom

- Trpiace epilepsiou

- So srdcovo-cievnymi problémami

- Pod silným vplyvom alkoholu a psychorarmák

- Tehotné ženy

- Osoby po operácii alebo otrase mozgu, len so súhlasom lekára

Vybavenie učební

Všetky naše učebne majú vybavenie určené na zlepšenie, urýchlenie a podporu štúdia. CDs prehrávače, video, DVD, televízor (hotel FIS), multifunkčné zariadenie, biela tabuľa.

  • Služby počas intenzívnych kurzov
  • Kvalitné ubytovanie
  • Pestrá ponuka stravy
  • Športové vyžitie
  • Možnosť nadviazať nové priateľstvá a obchodné kontakty

Počas našich jazykových pobytov máte možnosť stretnúť sa s rôznymi ľuďmi, nielen zo Slovenska ale z celého sveta (jazykové pobyty v zahraničí). Tým sa Vám vytvára jedinečná možnosť spoznať rôzne kultúry a hlavne si precvičiť jazyk, ktorý práve študujete.