Dôležité upozornenia

JAZYKOVÝ POBYT ZAHŔŇA:

  • 1 učebnicu angličtiny, nemčiny alebo španielčiny (podľa objednaného kurzu)
  • 8 vyučovacích hodín denne (1 vyučovacia hodina – 45minút)
  • dvojjazyčný slovník (copyright FALLOWS EFC) k danému
  • stupňuCDs – nahrávky slovnej zásoby
  • zošit a písacie potreby (ceruzka)
  • 1x masáž (20min), fitness, 1x sauna (pre 6-dňové pobyty)
  • ubytovanie 6 nocí
  • plná penzia 6 x 
  • občerstvenie počas prestávok (káva, čaj a minerálka) – 2xdenne

Poplatok za ubytovanie a jazykový kurz musí byť uhradený 2 týždne pred začiatkom kurzu

Bankové spojenie:

VUB   EUR  č.účtu: 2935049562/0200  SK73 0200 0000 0029 3504 9562 SUBASKBX

ČSOB EUR  č.účtu: 4008666286/7500  SK75 7500 0000 0040 0866 6286 CEKOSKBX

Ing. Andrea Fallowsová

FALLOWS EFC

Traktorová 3251/1

058 01 Poprad

Vašu záväznú prihlášku na kurz Vám Fallows EFC potvrdí zaslaním zálohovej faktúry!

Doporučujeme, aby ste sa riadili uvedenými organizačnými pokynmi.

Po obdržaní platby za jazykový kurz alebo pobyt Vám zašleme potvrdenie o platbe s podrobnými informáciami 

STORNO POPLATKY:

zrušenie kurzu do 5 dní pred otvorením kurzu - 50% z celkovej sumy

zrušenie kurzu menej ako 5 dní pred začatím kurzu - 90% z celkovej sumy

Nástup na kurz je v sobotu večer (registrácia v hoteli alebo škole)+ večera (do 22 hod.)

Nedeľa 9:00 – stretnutie na recepcii (ak nie je vopred určené inak) so zástupcom fy FALLOWS EFC

Občerstvenie počas prestávok (2 x čaj alebo káva + minerálka)

Kurz sa končí o 17 hod v piatok (rozdanie audionahrávok CDs), oficiálne ukončenie

Strava: plná penzia 6x (začiatok večera v sobotu a koniec obed v piatok)

Zoberte si so sebou predovšetkým športové oblečenie, plavky, turistickú obuv, lyže, tenisovú raketu,

spoločenské aktivity nevylučujeme (návšteva kina, bowling, návšteva koliby)

Vzhľadom na mimoriadny záujem o jazykové kurzy doporučujeme poslať prihlášku a poplatok čo najskôr, aby ste mohli byť zaradení do kurzu podľa Vášho výberu.

POZOR !!!

Použitie psychowalkmanov  na tomto kurze sa nedoporučuje:

ľuďom trpiacim  epilepsiou, ťažkými psychickými poruchami a tehotným ženám.

Ak ste po operácii alebo otrase mozgu poraďte sa s lekárom.