Residential kurzy

Residential Kurzy - Home Tuition

Maximálne stotožnenie sa s jazykom.

 “Vstúpte do našej rodiny a staňte sa jedným z nás“. Takto nejako sa začína Vaše jazykové dobrodružstvo, ak sa rozhodnete pre tento druh jazykového pobytu. Jeden z členov rodiny, v ktorej budete ubytovaný je Vašim kvalifikovaným jazykovým lektorom. Venuje sa Vám počas lekcií. Vo voľnom čase si môžete vybrať medzi časom stráveným so svojou hostiteľskou rodinou alebo s inými študentami.

Počas celého dňa ste v priamom kontakte s jazykom, ktorý si potrebujete osvojiť alebo zdokonaliť, ste priamo začlenený do života našej rodiny a máte možnosť spoznať nielen kultúru alebo zvyky danej krajiny, ale aj vynikajúcu kuchyňu plnú miestnych špecialít.

kurz je vhodný pre

1. pre profesionálov a manažérov, ktorí sa potrebujú zdokonaliť v odbornej oblasti a slovnej zásobe, zároveň potrebujú, aby ich kurz bol veľmi intenzívny

2. pre špecialistov, ktorí sa potrebujú venovať veľmi špecifickej oblasti a potrebujú intenzívne konzultácie na danú tému

3. pre študentov, ktorí okrem štúdia jazyka sa chcú venovať aj štúdiu danej krajiny, zvykov

4. pre študentov pripravujúcich sa na jazykovú skúšku ako napríklad IELTS, TOEFL, TOEIC, Cambridge alebo iné uznávané skúšky

60 minútové lekcie

minimálna dĺžka pobytu je jeden týždeň

minimálna veková hranica nie je stanovená

priebeh kurzu

Pred začiatkom kurzu študent vypracuje test na zistenie jazykovej úrovne a tzv. „analýzu potrieb“, aby sme určili koncepciu a cieľ štúdia. Výučba a konzultácie prebiehajú u lektora doma, spravidla je štúdium v intenzite 15 lekcií týždenne. To je samozrejme počet regulárnych lekcií, treba k tomu prirátať čas mimo výučby, strávený s rodinou. Všetky učebné materiály a audiovizuálnu techniku potrebnú k výučbe poskytne lektor. Po ukončení kurzu lektor vypracuje študentovi jeho osobný profil a študentovi bude vystavený certifikát o absolvovaní kurzu.

výber lektora

Výber lektora prebieha tak, aby jeho výber čo najviac spĺňal požiadavky klienta.

aktivity, ktoré môžu byť súčasťou pobytu

Golf – Anglicko, Gran Canaria

Potápanie – Gran Canaria

krajiny, kde je možné zabezpečiť tento typ kurzu

Anglicko a Gran Canaria

cenník kurzu s ubytovaním na vyžiadanie