Nemčina stupeň 6

Nemecký jazyk stupeň 6.

Pokročilí poslucháči s veľmi dobrými znalosťami alebo účastníci 5. stupňa jazykového kurzu.

Učebnica: THEMEN NEU 3 /6.-10. lekcia/ Sprachen der Welt - Max Hueber, posledné vydanie 2000

Obsah slovnej zásoby okolo 1.000 nových slov a fráz.

GRAMATIKA:

konjunktív I

zámenné sloveso "es"

náhradné gramatické formy za konjunktív I

slovesá s odlučiteľnými a neodlučiteľnými predponami

prívlastky

častice

slovesné časy: infinitív a konjunktív

zložené mená

plusquamperfektum

slová "všetko" "málo" "nič"

tvorenie slov

infinitív ako podstatné meno

predložkové doplnky

Dosiahnuté znalosti:

Absolventi budú poznať jazykové konvencie, vedieť viesť formálne rozhovory, orientovať sa v používaní zdvorilostných formúl (pri vykaní a tykaní), naučia sa ako vyzerá správna forma listu, ďalej niečo o jazyku mužov a žien, o prísloviach a porekadlách, získajú znalosti v oblasti osláv, zvykov a tradícií, naučia sa správne písať inzeráty, dokážu sa orientovať v zákazoch a príkazoch, ďalšou témou bude technika, poruchy a opravy, návody na použitie, program dňa, Nemecké múzeum, hudba budúcnosti získajú ale tiež vedomosti v oblasti kultúry a povojnovej histórie, o kultúrnych inštitúciach, prečítajú si úryvok z Fausta záverečná téma sa bude pojednávať o skúškach, príprave na ne, o strachu a tréme zo skúšky, a o testoch (psychologickom, vstupnom...)