Kurzy anglického, nemeckého a španielskeho jazyka

O FALLOWS EFC

Stovky študentov si vybralo študovať jazyk práve s nami. Prečo? Pretože vo FALLOWS EFC sme vždy o krok vpredu. Nielen že ponúkame vysokokvalitnú výučbu, ale aj nezabudnuteľné chvíle, zážitky a skúsenosti na celý život.

My Vám ale nemusíme hovoriť ako sme dobrí, urobia to za nás naši stáli študenti a klienti. Podľa čoho vieme, že sme dobrí? No práve pre veľký počet opakovaných prihlášok od našich študentov, ktorí sa u nás vzdelávali, mnohí ešte stále vzdelávajú a na základe ich referencií následne noví klienti, ktorí chcú zdolávať jazykovú bariéru práve u nás. Neveríte? Presvedčte sa v časti referencie.

Dosiahnite svoje ciele

 Spoločne s kvalifikovanými učiteľmi, lektormi, malými skupinkami, vysokou úrovňou individuálneho prístupu a zaujímavými hodinami si môžete byť istí, že čokoľvek si určíte ako cieľ, ktorý chcete vo FALLOWS EFC dosiahnuť, my Vám pomôžeme dostať sa k nemu – RÝCHLO.

Stručná história Fallows EFC

 Celý  Fallows EFC  príbeh sa začal v roku 1999 na Štrbskom Plese v hoteli FIS. Výučba jazykov sa tu skĺbila nielen so športom ale aj relaxom.  V prvých rokoch sme ponúkali iba intenzívne kurzy všeobecnej angličtiny, no postupne sa pridávali jednotlivé stupne obchodnej angličtiny (dnes už 4 úrovne) a všeobecná nemčina. Od septembra 2009 ponúkame už aj stále žiadanejší kurz španielčiny.

Keďže spoločnosť FALLOWS EFC má sídlo v Poprade, v roku 2003 pribudlo ďalšie vzdelávacie centrum, ktoré bolo zo začiatku zamerané hlavne na kurzy pre deti a mládež. Postupne sa databáza študentov z Popradského okresu zväčšovala, a dnes práve pre týchto klientov ponúkame denné, víkendové aj celotýždenné kurzy už hore spomínaných kurzov.

Ako už asi tušíte, moje priezvisko Vám prezrádza, že zakladateľom FALLOWS EFC som práve ja. Dovoľte zopár slov o mne.  Po ukončení Technickej univerzity v Liberci, na ekonomickej fakulte som sa odsťahovala do Boltonu (Anglicko), kde som žila tri roky a pracovala ako „host family“ pre jazykovú školu v Boltone. Po návrate na Slovensko som pracovala na niekoľkých projektoch organizovaných Bruselom cez podporný program PHARE. Bola som členom poradenského tímu spoločnosti  IBDS so sídlom v Manchestri. Ako miestny konzultant , prekladateľ a tlmočník som nadobudla neoceniteľné skúsenosti v oblasti obchodnej angličtiny, ktoré využívam práve pri výučbe v mojej škole. Po niekoľkých rokoch práce ako lektor  som sa rozhodla otvoriť si vzdelávaciu spoločnosť, kde môžem odovzdať svoje profesionálne skúsenosti ďalej a podeliť sa o jazykové a kultúrne vedomosti s našimi klientmi nielen z celého Slovenska, ale ja Čiech, Ukrajiny a Maďarska.

Na záver mi dovoľte len pár slov na zamyslenie. Neustále zmeny a nestála ekonomická klíma na celom svete nás núti uvedomiť si, že všetko čo investujeme do vzdelávania  a osobného rozvoja bude našim nevyčísliteľný a celoživotný  prínosom.  Ja a celý kolektív FALLOWS EFC sa chceme stať Vašim partnerom pri plnení cieľov a snov, ktoré ste si určili.

Teším sa na skoré videnie vo FALLOWS EFC

S úctou Andrea Fallows