Prečo práve my?

1. Nájsť si nových priateľov

Počas našich kurzov sa môžete zoznámiť s rôznymi ľuďmi, nájsť si nových priateľov a aj obchodných partnerov Počas kurzov v zahraničí môžete spoznať kultúru,zvyky a jazyk rôznych národností. Každý má možnosť si vyskúšať svoje jazykové znalosti práve pri nadväzovaní týchto nových priateľstiev.

2. Dokonalá starostlivosť a dozor

Poskytujeme všeobecnú starostlivosť o deti a mládež na vysokej úrovni. Počas pobytov v zahraničí je zabezpečený dozor a maximálna pohoda. Na 6 detí pripadá jedna zodpovedná osoba. Školy v Anglicku sú bezpečné. O Vaše deti je tam postarané dokonale.

3. Vysoká kvalita výučby

Naši lektori a učitelia sú vysoko-kvalifikovaní, s praxou v zahraničí, s výbornými komunikačnými schopnosťami. Svojim priateľským prístupom vytvárame príjemnú a uvoľnenú atmosféru, ktorá maximálne prispieva k ľahšiemu zvládaniu jazyka.

4. Individuálna pozornosť

Maximálny počet študentov je 6. Vo výnimočných prípadoch 8. My sa však zameriavame na ešte menšie skupinky ako 3-4. Veľmi obľúbené sú individuálne hodiny, kde ste pánom Vy, my len plníme Vaše požiadavky a usmerňujeme Vás tak, aby ste čo najrýchlejšie napredovali.

5. Vynikajúce doplnkové služby a vybavenie

Hneď v momente ako sa stávate členom našej „FALLOWS“ rodiny, otvárajú sa Vám dvere do sveta jazykov, ich osvojovanie je často zábavou, nie drinou, všetky učebne sú vybavené podľa požadovaných štandardov, učebnice a učebný materiál je originálny. Kurzy v zahraničí sú dopĺňané aj kvalitným športovým vybavením. Mnohé kurzy sú doplnené nahratými dvojjazyčnými slovníkmi, takže aj doma si môžete osvojiť novú slovnú zásobu oveľa rýchlejšie a jednoduchšie.

6. Použitie teórie v praxi

Všetko čo sa naučíte v triede si môžete zažiť na vlastnej koži počas krátkych študijných a poznávacích pobytoch v Londýne a na Gran Canárii. Tieto pobyty sú veľmi obľúbené, o mnohí študenti sa ich zúčastňujú aj viackrát. Počas týchto pobytov máte možnosť spoznať históriu, kultúru a zvyky danej krajiny, pohybovať sa sebaisto po Londýne, objednávať si v reštaurácii, nakupovať v obchodoch atď.

7. Záznam o vašom napredovaní

Počas kurzov sa o každom študentovi vedie záznam o prebratom učive, po úspešnom teste je možné na požiadanie dostať aj certifikát o absolvovaní kurzu a danej úrovne.

8. All-inclusive balíky

Poplatok za týždenný jazykový kurz je all inclusive a neexistujú žiadne skryté náklady. Jeden intenzívny kurz s FALLOWS EFC zahŕňa:

  • výučbu
  • študijný materiál, zošit, CD nosič
  • ubytovanie, polpenziu alebo plnú penziu, občerstvenie počas vyučovania
  • využitie športovísk a spoločenský program
  • masáž, sauna (Štrbské Pleso)
  • požičanie auta (Gran Canaria)
  • študijné výlety (Gran Canaria)
  • vstupy do atrakcií (Londýn)