Preklady dokumentov

Prekladom dokumentov sa venujeme už vyše 20 rokov. Prekladáme obojstranne, aj kombinácie jazykov medzi sebou

Preložíme vám akékoľvek osobné alebo interné dokumenty, tlačoviny, grafiku všeobecného charakteru alebo akýkoľvek neformálny text.

Dokumenty ktoré si nevyžadujú znalosť daného oboru alebo zameriania preložíme rýchlo.

Preložime vám texty z/do týchto jazykov:

Angličtina

Španielčina

Nemčina

Portugalčina

Ruština

(ceny za 1 normostranu, t.j. A4)

1. Odborný text bez overenia

 20 EUR

2. Texty všeobecného charakteru (súkrom. listy, životopisy….)

 17 EUR

3. Korektúra preloženého textu bez overenia

 12 EUR


PRÍPLATKY:

Rýchlostný príplatok do 24 hod.

100%

Príplatok za prácu v nedeľu

100%

Príplatok za prácu počas sviatkov

125%

Za napálené CD

1.66   EUR

Za obtiažnosť (zle čitateľný východiskový text, nesprávna zmyslová úprava, špeciálna úprava textu …)

10 %

V súlade s Vyhl. č.491/04 a Zák.č. 382/04 MS SR záloha 50% vopred z predpokladanej sumy za preklad.

____Objednávkový formulár